Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 07:46

Pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo pakeitimai

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Įsakymu nustatyta:

♦ Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priimami mokesčių mokėtojų, 2021 metais patyrusių neigiamą poveikį ir įtrauktų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viešai skelbiamus sąrašus, prašymai sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) ar pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas dėl mokestinių nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.:

– privalomai neteikiant papildomų dokumentų, kuriais apibūdinama mokesčių mokėtojo finansinė būklė ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės, jei prašomas importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio nepriemokos sumokėjimo atidėjimo (išdėstymo) laikotarpis yra ne ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

– privalomai pateikiant prašymą dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo) pagrindžiančius ir finansinę būklę apibūdinančius dokumentus, jeigu išdėstomas arba atidedamas importo muitų sumokėjimo terminas arba jeigu importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo) laikotarpis yra ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d.

♦ Neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktų prašymų pagrindu sudarytoms ar pakeistoms MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., netaikomos palūkanos visą mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo) laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Mokestinės paskolos sutartis gali būti sudaroma iki 5 metų terminui. Šiuo atveju palūkanos skaičiuojamos nuo 2023 m. sausio 1 d.

♦ Nagrinėjant neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus sudaryti ar pakeisti MPS dėl importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio nepriemokų, susidariusių nuo
2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., jei prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą atidėti (išdėstyti) ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, mokesčių mokėtojas turi užtikrinti mokestinės prievolės sumokėjimą vienu iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 95 straipsnyje nurodytų būdų.

Jei prašoma atidėti (išdėstyti) importo muitų nepriemokos mokėjimą, mokėjimui užtikrinti turi būti pateikta garantija, nepriklausomai nuo atidėjimo (išdėstymo) termino, vadovaujantis
2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 112 straipsnio nuostatomis.

♦ Neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio mokestinėms nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išieškojimo veiksmai neinicijuojami iki 2021 m. spalio 31 d.

♦ Neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai iki 2021 m. spalio 31 d. atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už nepriemokas, susidariusias nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

♦ Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai, kreipdamiesi į muitinę dėl pažymų apie įsiskolinimus Valstybės biudžetui išdavimo, nebus laikomi skolingi muitinei, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ši nuostata netaikoma likviduojamiems arba siūlomiems likviduoti, bankrutuojantiems (restruktūrizuojamiems) mokesčių mokėtojams.

♦ Neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų turima permoka nevykdomas nepriemokų įskaitymas kitam mokesčių administratoriui bei  negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, įskaitymas, jei iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateiktas prašymas dėl permokos grąžinimo.

♦ Mokesčių mokėtojams, kurie buvo įtraukti į VMI viešai paskelbtus 2020 metų nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus, mokestinės pagalbos priemonės taikomos nuo 2020 m. kovo 16 d.

♦ Mokesčių mokėtojams, kurie buvo įtraukti į VMI viešai paskelbtus 2020 metų nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus, tačiau į nuo 2021 m. sausio 1 d. galiojančius sąrašus nėra įtraukti, mokestinės pagalbos priemonės galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec1e7fa0b25811eba871a26c1fc3fbc1

Šaltinis: infolangas.lt

Skaityti 1464 kartai