Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Penktadienis, 25 vasario 2022 08:55

Mažosios bendrijos narių iš mažosios bendrijos gautų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu. VMI komentaras (4 dalis)

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

MB vadovo (ne nario) iš MB gautų pajamų apmokestinimas

MB vadovui - ne MB nariui pagal civilinę paslaugų sutartį išmokamos išmokos:

Pajamų rūšies kodas 89 – MB vadovo (ne MB nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos deklaruojamos 89 kodu.

GPM sumoka – MB vadovui ― ne MB nariui už paslaugas/darbus išmokamos išmokos (išskyrus už paslaugas/darbus, vykdomus pagal individualią veiklą) pagal mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms.

Nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo - ne MB nario už vadovavimo MB veiklą pajamų 20 proc. GPM išskaičiuoja ir sumoka MB. Jei bendra šių pajamų ir kitų GPMĮ 6 straipsnio 1-1 dalyje nurodytų pajamų suma viršija 60 VDU per kalendorinius metus, tai nuo 60 VDU viršijančios dalies perskaičiuoti (taikant 32 proc.) GPM ir jį sumokėti turi pats gyventojas (pateikdamas Deklaraciją GPM311).

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo - MB vadovo, nesančio MB nariu, pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos – A klasės pajamos, bet nėra GPM objektas (todėl neapmokestinamos GPM) Lietuvoje.

Pavyzdys

Situacija: Per 2021 m. MB vadovui – ne MB nariui (nuolatiniam Lietuvos gyventojui) už vadovavimo veiklą MB išmokėjo 24 000 Eur.

Klausimas: Kokiu GPM tarifu apmokestinamos tokios pajamos? Kokiu pajamų

rūšies kodu jos deklaruojamos?

Atsakymas: MB vadovo, nesančio MB nariu, už vadovavimo MB paslaugas gautos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms. Nuo tokių pajamų apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 20 proc. GPM turi išmoką išmokanti MB. Tokios pajamos deklaruojamos 89 pajamų rūšies kodu.

Jeigu metinės MB vadovo (ne MB nario) pajamos viršys 60 VDU*, tai šiam gyventojui atsiras prievolė perskaičiuoti bei sumokėti GPM - 60 VDU viršijančiai pajamų daliai taikant 32 proc. GPM tarifą (2021 metų Deklaracijoje GPM311, iki 2022-05-02).

*Progresinio GPM tarifo taikymo tikslu į 60 VDU įskaičiuojamos visos GPMĮ 6 straipsnio 1-1 dalyje nurodytos nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos.

MB nario iš MB gautų pajamų deklaravimas

Jei MB nuo savo nariui išmokėtų išmokų GPM sumokėtų MB lėšomis – turėtų Deklaracijose GPM313 ir GPM312.

Išmokos gavėjas – MB narys - nuolatinis Lietuvos gyventojas:

♦ MB turi deklaruoti B klasės išmokas pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų vasario 15 d. (Deklaracija GPM312).

♦ MB narys turi deklaruoti gautas B klasės pajamas pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 d. (Deklaracija GPM311).

Išmokos gavėjas – MB narys – nenuolatinis Lietuvos gyventojas  (A klasės išmokos)

MB turi deklaruoti:

♦ pasibaigus mėnesiui, kurį išmokėta GPM apmokestinama išmoka, iki kito mėnesio 15 d. – Deklaracija GPM313;

♦ pasibaigus metams, iki kitų metų vasario 15 d. (ir apmokestinamos išmokos, ir išmokos – ne GPM objektas) – Deklaracija GPM312.

MB narys:

- gali deklaruoti, jei pageidauja 02 kodu deklaruotoms pajamoms pritaikyti metinį NPD;

- privalo deklaruoti, jei turi perskaičiuoti GPM dėl progresinio GPM tarifo.

♦ Pasibaigus metams, ne anksčiau kaip nuo kitų metų vasario 15 d. – Deklaracija GPM314.

MB Deklaracijos GPM312 L / GPM312U priedo pildymas

L7 / U7 laukelyje pasirenkama:

♦ raidė „M“ - kai deklaruojama MB savo nariui pagal civilines paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo sutartis išmokėtų išmokų suma, kuri, vadovaujantis MBĮ 7 str. 4 dalimi, negali viršyti 100 000 Eur per kalendorinius metus.

Išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas buvo MB nariu, ir išmokos dalis – kai nebuvo MB nariu – deklaruojamos atskirose Deklaracijos GPM312 priedų GPM312L/GPM312U eilutėse.

Pavyzdys

Situacija: 2021 m. MB narys (ir MB vadovas) - nuolatinis Lietuvos gyventojas, iš MB išsiėmė 10 000 Eur, kuriuos priskyrė:

– 5 000 Eur su darbo santykiais susijusioms pajamoms (02 kodas);

– 5 000 Eur pajamoms iš paskirstytojo pelno (26 kodas).

MB narys taip pat gavo 9 000 Eur už vadovavimą MB pagal su MB sudarytą civilinę paslaugų sutartį (77 kodas) ir 900 Eur dienpinigių dėl komandiruotės užsienyje (neviršijančių normų, todėl neapmokestinamų GPM - 05 kodas).

Klausimas: Kaip turi būti deklaruotos išmokos?

Atsakymas: MB visas MB nariui išmokėtas B klasės išmokas turi deklaruoti 2021 metų Deklaracijoje GPM312 iki 2022 m. vasario 15 d.

GPM nuo iš MB gautų pajamų (pateiktu atveju žymimų 02, 26, 77 kodais) turės apskaičiuoti ir sumokėti pats MB narys – nuolatinis Lietuvos gyventojas, pateikdamas Deklaraciją GPM311 (už 2021 m. iki 2022-05-02, kadangi gegužės 1 d. nedarbo diena).

MB vadovo, nesančio MB nariu, iš MB už vadovavimą gautų pajamų deklaravimas

Išmokos gavėjas – MB vadovas (ne MB narys) nuolatinis Lietuvos gyventojas (A klasės apmokestinamos išmokos)

MB turi deklaruoti:

pasibaigus mėnesiui, kurį išmoka išmokėta, iki kito mėnesio 15 d. – Deklaracija GPM313;

pasibaigus metams, iki kitų metų vasario 15 d. – Deklaracija GPM312.

MB vadovas pagal civilinę sutartį už vadovavimo paslaugas gautas A klasei priskiriamas pajamas turi deklaruoti, jeigu tokia prievolė atsiranda pagal GPMĮ 27 straipsnį, pvz., jei turi perskaičiuoti GPM dėl progresinio tarifo, metinio NPD, savanoriškai – jei nori pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatytomis lengvatomis:

pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. – Deklaracija GPM311.

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos šios rūšies išmokos ne GPM objektas Lietuvoje, todėl jas išmokėjusi MB.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas.

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymas.

VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo.

VMI prie FM 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo.

VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. VA-93 Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo.

VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo.

 

Šaltinis: infolangas.lt

Skaityti 1713 kartai