Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Trečiadienis, 04 rugpjūčio 2021 11:09

Uždaroji akcinė bendrovė ar mažoji bendrija – ką rinktis?

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pagal 2021 m. pirmojo pusmečio Registrų centro duomenis, per I pusmetį Lietuvoje buvo įsteigtos 4 321 mažoji bendrija (MB) ir 3 152 uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Pastebima tendencija, kad Lietuvoje kaip MB įmonių įregistruojama vis daugiau, naujai įsteigtų MB skaičius lenkia iki šiol populiariausiųjų viršūnėje buvusią UAB teisinę formą.

Visgi dažnai asmenims, siekiantiems pradėti savo verslą ir ketinantiems įsteigti įmonę, kyla neaiškumų dėl juridinio asmens formos pasirinkimo: „Kas geriau – MB ar UAB?“, „Kokie skirtumai?“, “Kokie mokesčiai?“ ir pan.

Siekiant atsakyti, kurią teisinę formą reikėtų pasirinkti, visų pirma, būtina įsivertinti toliau nurodytus pagrindinius skirtumus tarp MB ir UAB.

Steigimas. Tiek MB, tiek UAB galima įsteigti el. būdu per Registrų centro savitarnos sistemą arba per notarą. UAB steigėjais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys (nuo 1 iki 250 akcininkų), o MB – tik fiziniai asmenys (1–10 narių). Tad jeigu vienas iš steigėjų yra juridinis asmuo, tokiu atveju lieka galimybė steigti tik UAB.

Atsakomybė.  MB ir UAB teisinės formos yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Tiek MB, tiek UAB turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles MB, UAB atsako tik savo turtu. Savininkai pagal UAB, MB prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas ar savo įnašu.

Kapitalas ir įnašai. Steigiant UAB kapitalas turi būti ne mažesnis nei 2 500 Eur. UAB kapitalas padalinamas į akcijas, kurios apmokamos pinigais ir (ar) akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka. MB atveju minimalaus kapitalo reikalavimo nėra, tačiau jis negali būti 0 Eur. MB narių įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai (nepiniginių įnašų vertė nustatoma visų MB dalyvių bendru sutarimu).

Pelno paskirstymas. MB pelnas skirstomas proporcingai įnešto įnašo dydžiui, nebent MB nuostatuose nustatyta kitaip. Taip pat galimas pelno išmokėjimas avansu, tačiau po finansinių metų pabaigos paaiškėjus, kad avansu išmokėta pelno dalis yra didesnė, nei priklausytų, skirtumas turi būti grąžintas. UAB atveju akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų kiekiui. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nusprendus, galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, tačiau tik jeigu egzistuoja visos aplinkybės, numatytos Akcinių bendrovių įstatymo 601 str. 5 d.

Banko sąskaita. Kadangi steigiant UAB yra privalomas bent minimalus 2 500 Eur kapitalas, prieš UAB steigimą būtina atidaryti kaupiamąją banko sąskaitą kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje, kas lemia ilgesnį steigimo procesą (ypač jei steigėjas yra užsienio fizinis ar juridinis asmuo), kaupiamoji banko sąskaita po steigimo turi būti konvertuojama į atsiskaitomąją banko sąskaitą, o MB atveju banko sąskaita gali būti atidaroma jau po steigimo.

Valdymas. UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir bendrovės vadovą. Taip pat papildomai gali būti sudaroma stebėtojų taryba ir valdyba. MB valdymo struktūra gali būti dvejopa: (i) MB yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuriame yra išrenkamas MB atstovas (tačiau sprendimus visais MB veiklos klausimais priima narių susirinkimas), arba (ii) MB narių susirinkimas ir vadovas.

Vadovas. UAB išrinkti vadovą privaloma, o MB – ne. Su UAB vadovu sudaroma darbo sutartis, o MB vadovu – civilinė paslaugų sutartis.

Sprendimų priėmimas. MB atveju vienas narys, nepaisant jo įnašo dydžio, turi 1 balsą, tačiau jei MB turi vadovą, MB nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsų paskirstymo jos nariams tvarka. UAB atveju, jei visos akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat suteikia 1 balsą.

Pasitraukimas iš verslo. MB narys, norintis pasitraukti iš verslo, gali tai padaryti atsiimdamas savo įnašą arba gali parduoti ar kitaip perleisti savo nario teises kitam fiziniam asmeniui. UAB akcininkas savanoriško pasitraukimo atveju neturi galimybės atsiimti apmokėjimo už akcijas, todėl turėtų parduoti ar kitaip perleisti akcijas bet kuriam asmeniui.

Apskaita. MB nėra privalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti ir MB narys). UAB buhalteris arba buhalterinę apskaitą vykdanti įmonė yra privaloma.

Taigi siekiant pradėti savo verslą ir neturint pradinio kapitalo, MB forma gali būti puikus pasirinkimas, kadangi nereikia suformuoti minimalaus kapitalo, kuris UAB atveju siekia 2 500 Eur, taip pat MB, priešingai nei UAB, nėra privaloma paskirti vadovo, o jeigu jis paskiriamas – su juo sudaroma civilinė sutartis, todėl nėra pareigos mokėti darbo teisiniams santykiams taikomų mokesčių.

Galiausiai finansinė našta gali būti sumažinama, jeigu MB apskaitą tvarko pats MB narys.

Kita vertus, prieš priimant sprendimą dėl teisinės formos, reikėtų atsižvelgti ne tik į patrauklesnius finansinius aspektus, tačiau ir į patį verslo modelį bei jo perspektyvas ir galimybes plėstis ateityje.

Pavyzdžiui, jei MB steigėjas planuoja pritraukti investuotojų (juridinių asmenų), tokiu atveju reikėtų rinktis UAB formą. MB forma taip pat gali būti nepatraukli užsienio investuotojams, kaip mažiau žinoma teisinė forma, o dėl mažiau aiškios balsavimo ir pelno paskirstymo tvarkos gali būti sunkiau spręsti MB narių tarpusavio ginčus.

Žinoma, MB gali būti pertvarkoma į UAB, tačiau tam reikės papildomų kaštų, o pats pertvarkymo procesas pareikalaus ir papildomo laiko.

Apibendrinant būtų galima pažymėti, jog dažniausiai verslo teisinės formos pasirinkimą nulemia planuojamos vykdyti veiklos pobūdis ir mastas, verslo partnerių skaičius, poreikis pritraukti investuotojus bei planuojama valdymo struktūra.

Šaltinis: www.vz.lt ir www.infolangas.lt

Skaityti 2013 kartai