Sprendimas tavo verslui !
8 670 18601 /

Buhalterinės paslaugos

Nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo:

  • Finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
  • Pirkimų ir pardavimų registravimas;
  • Bbanko ir kasos dokumentų registravimas;
  • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
  • Trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
  • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
  • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
  • Apskaitos registrų sudarymas ir kt;
  • Apleistos buhalterijos tvarkymas.